Velkommen  Arrangementer  Aktivitetskalender  Forsamlingshuse  Kalkovn  Historie    SeværdighederVelkommen.htmlArrangementer.htmlForsamlingshuse.htmlKlim_Kalkovn.htmlHistorie.htmlsevrdigheder.htmlskoler.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6
Skolerskoler.html
ForeningerForeninger.html
LinkLink.html
Kirkerkirker.html
 
Fortællingen om Klim Strandskole...Strandskolen.html
Fortællingen om V. Thorup Skole...V._Thorup_Skole.html
Fortællingen om Klim
Skole...Klim_Skole.html

Klim Friskole blev oprindeligt grundlagt af skolelærer og skoleleder Niels Gertsen i 1872.

 

Niels kom oprindeligt fra Mors og var her stærkt inspireret af den stærke åndelige bevægelse som var rejst op igennem landet fra Christen Kolds friskole Dalby på Fyn og nu blomstrede i Galtrup og Ør. Jølby på Mors.


En bevægelse som fik yderligere næring af den optøning, som flere grundtvigske præster var i gang med indenfor menighedsarbejdet og som fik folk til at få mere lyst til at samles med ligesindede.


Også indenfor skoleverdenen var der opbrud og flere og flere ønskede om ikke selv at stå for undervisningen så i det mindst at få øget indflydelse på deres børns opdragelse og undervisning.


Man ønskede et opgør med udenadslæren og terperiet og i stedet gøre undervisningen spændende, vedkommende og baseret på respekten for de enkelte børn som individer og ikke bare en grå masse som skulle proppes med unødig viden.


Det førte til opstarten af flere mindre friskoler i landet – heriblandt Klim.


Allerede på første skoledag markerede skolen sig som et nytænkende, utraditionelt sted; man vovede at hejse flaget – noget som ellers kun var kendt ved ”tolderens hus” på Klim Strand.


Skolen startede i et lille hus i byens nordende og der var 20 børn. Allerede året efter byggedes et større skolehus overfor den nuværende adresse og der boede skolen indtil 1902, hvor den flyttede til sin nuværende placering.


Niels Gertsen virkede her i 30 år, hvorefter han helligede sig landbruget, som han egentlig havde levet af hele tiden. Lønnen som friskolelærer var ikke noget at prale af og slet ikke, når man tilmed selv havde grundlagt skolen. Men det var heller ikke lønnen som fik  Niels og andre ligesindede til at gå ind i friskoleverdenen.


I Morsø folkeblad 1910 kan man således læse en lang beskrivelse af ”De gamle friskolelærere”:


”Det var en ejendommelig race, disse gamle friskolelærere. De spurgte ikke efter løn, men kun efter en lejlighed til at bringe den livsoplysning, der havde gjort dem selv så rige og lykkelige, videre.

……….

Deres løn som lærere var ofte mindre end sulteløn. Men deres ærgerrighed var ikke at blive velhavere, men at blive tjenere for den befolkning, de levede iblandt.


Når de gamle friskolelærere er gået over i historien, vil de stå der som lysende skikkelser og glansen om dem vil tiltage i styrke, jo længere man kommer dem på afstand.

Og når eftertiden engang skal drøfte det spørgsmål, hvem der reddede Danmark, da undergangen truede det, da vil den nævne de gamle friskolelærere blandt dem, som afværgede ulykken”


Det her er som sagt skrevet i 1910, men meget af det passer i dag. Ikke det med lønnen, men det med lysten og glæden og engagementet passer om lærerne på Klim Friskole. Dertil skal lægges moderne ord som flexibilitet og  entusiasme og lysten til prøve nye veje.

Og så skal det siges, at man ikke skal langt væk fra vores lærere for at se dem stå som lysende skikkelser. Det er vi ganske klar over hver dag.


Klim friskole har nu været drevet af entusiastiske og engagerede forældre og lærere i fællesskab i 138 år.

Nye ledere, lærere og elever har passeret igennem bygningerne på Oddevej, som også er blevet ændret , moderniseret og udvidet igennem tiden.