Velkommen.html
Velkommen  Arrangementer  Aktivitetskalender  Forsamlingshuse  Kalkovn  Historie    SeværdighederVelkommen.htmlArrangementer.htmlForsamlingshuse.htmlKlim_Kalkovn.htmlHistorie.htmlsevrdigheder.htmlskoler.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6
Skolerskoler.html
ForeningerForeninger.html
LinkLink.html
Kirkerkirker.html
 

Foto: Mads Godiksen

se større billede  under foto.

Genforeningsstenen i Vester Thorup

Stenen blev i 1920 rejst på Valdemarsdagen den 15. juni af en kreds af borgere i Thorup, nord for plantørboligen i Thorup Plantage, hvor der var en festplads. Ifølge annonce i Fjerritslev Avis var der en stor genforeningsfest ved afsløringen i Thorup Plantage fredag den 9. juli.

Klokken 15.30: Procession fra Thorup til festpladsen.

Klokken 16.00: foredrag af forstander Elmelund, Aabybro.

Klokken 17.00: Afsløring af stenen.

Klokken 17.30: Foredrag af lærer Madsen, Pandrup

Klokken 18.00: Koncert og medbragte madkurve tømmes.

Klokken 19.00: Korsang koncert m.m.

Klokken 22.00: Stort fyrværkeri.

Ved festen bortloddes et maleri, udført af kunstmaler V. Nielsen, Flensborg.

Afholdsrestauration og cykelstald forefindes ved festpladsen.

I 1935 blev stenen flyttet til sports- og legepladsen ved Thorup Skole. Den 15. juni 1980 flyttet til hjørnet at Thorupstrandvej og Thistedvej. Dagen festligholdes af Thorup Håndværker- og Borgerforening ved en højtidelighed ved stenen, som sluttede med kaffe på hotellet og sange fra højskolebogen.

Stenen vejer 4 tons.

Jens Clausen stenen i Klim.


Husmand, Jens Clausen, født 14. apr. 1840 i Hvidbjerg, var initiativtager og stifter af landets første Husmandsforening, Klim-Thorup-Vust Husmandsforening, stiftet i Klim den 13. sept. 1896, han var foreningens første formand.


I sin ungdom lærte han Møllebyggefaget, så han kom vidt omkring på egnen og mødte mange mennesker og meninger. I 1868 blev han gift med Maren Kirstine Madsen fra Karby. Hun fik indirekte stor betydning for Jens Clausens karriere.

Han var en urolig natur, som ikke kunne slå sig til ro ret længe ad gangen.

Der kom 7 børn i ægteskabet.


Familien kom til Klim i 1889, efter korte ophold i Gøttrup og Kollerup, de købte først en lille ejendom på Klim Kjær (Thistedvej 223) på 5 Tdr. land, senere flyttede de til Klim i et hus på Damgårdsvej 3.


Jens Klausen flyttede fra sognet efter hustruens død i 1903. Han døde den 9. dec. 1916 og blev begravet på Frimenighedskirkegården i Klim.


I 1934 rejste de jyske husmænd et minde for ham på torvet midt i Klim by. En anselig natursten, prydet med hans portræt og indskrift ” Grundlæggeren af Danmarks første Husmandsforening”